EnglishDeutschHrvatski

sjednica1ba

U ponedjeljak 21. listopada 2019. godine s početkom u 17,00 sati održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu nije bilo pitanja.

Sjednici je bilo nazočno 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 10. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

sjednica2

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2018./2019. godinu Dječjeg vrtića Zvončić Našice-Grad Našice, Zaključak o odobravanju Programa rada i financijskog Plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2020. godinu, Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Našica za 2019. godinu, Odluka o izmjenama Ugovora o kupoprodaji nekretnina u Industrijskoj zoni u Našicama, Polugodišni izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2019. godine i Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja HEP-u Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb.

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Našica i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.