EnglishDeutschHrvatski

nasice vijece1

U utorak 29. siječnja 2019. godine s početkom u 17,00 sati održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavili su vijećnici g. Vjekoslav Mahovlić (MOST) i gđa. Ana Miličić (ŽIVI ZID).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 7. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, jedna od bitnijih točaka na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica bila je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Našica za 2019. godine i projekcije za 2020. i 2021. godine za čije je pravovaljano donošenje potrebna većina glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica. Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, sa 15 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“.

nasice vijece2

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti:

Odluka o visini paušalog poreza po krevetu koji se iznajmljuje putnicima i turistima na području Grada Našica, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, Odluka o darovanju nekretnina u k.o. Londžica i Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2017. do 2020. godine na području Grada Našica

Većinom glasova donešena je Odluka o komunalnom doprinosu.

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.