EnglishDeutschHrvatski
vijece
 
U srijedu 19. prosinca 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavili su vijećnici g. Vjekoslav Mahovlić (MOST) i g. Bruno Wolf (HNS-HSS).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 17. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, jedna od bitnijih točaka na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica bila je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Našica za 2018. godine i projekcije za 2019. i 2020. godine za čije je pravovaljano donošenje potrebna većina glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica. Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, sa 13 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti:

Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2018. godini, Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini, Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2019. godinu, Plan rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2019. godinu i Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje instrumenta osiguranja plaćanja Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti:

Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2018. godini, Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini, Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini, Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Odluka o komunalnoj naknadi, Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2018. godini, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2019. godini, Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama i Odluka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine u k.o. Našice.

Na kraju sjednice predsjednik Vijeća, g. Krešimir Kašuba, dr.med.vet. i gradonačelnik g. Josip Miletić, mag.math., zahvalili su se svim vjećnicima na uspješnom radu u protekloj godini, i zaželili sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu Novu 2019. godinu. 

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.