EnglishDeutschHrvatski

Ured Gradonačelnika obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i promidžbe za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad, stručno-organizacijske poslove promidžbe i organiziranja javnih manifestacija, koordinacija s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremamam za predstavljanje Grada u zemlji i inozemstvu, organizacija i koordinacija poslova u vezi s prijemom gostiju, te pripreme oko održavanja svečanih sjednica Vijeća i Gradonačelnika, koordinaciju dužnosti Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, kao i administrativni i opći poslovi,poslove u vezi dodjele javnih priznanja Grada, kao i poslove odobravanja uporabe znamenja i imena Grada,poslove ceremonijalnih i posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad, koji se održavaju u zgradi Grada ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik Vijeća, Gradonačelnik i drugi predstavnici Grada, zatim poslove organizacije konferencija za tisak i drugih priopćavanja predsjednika Vijeća, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, te poslove u vezi s korištenjem i održavanjem službenih automobila; priprema i organizira poslove vezane za međunarodnu suradnju Grada s drugim gradovima i institucijama izvan granica Republike Hrvatske, s uključivanjem u dostupne programe tehničke-financijske pomoći te prekogranične suradnje, te radi na promicanju i popularizaciji ove suradnje, obavlja i druge poslove iz područja prekogranične suradnje; izrađuje program međunarodne suradnje Grada, sudjeluje u izradi stručnih materijala i izvješća iz područja međunarodne suradnje, vodi brigu o realizaciji potpisanih sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada i drugih inozemnih gradova; poslove u vezi s pravom na pristup informacijama; poslove pisarnice i arhiva.

 
Pročelnik: 
 
Goran Blagojević, dipl. oec.  broj telefona 031/618-180, broj sobe 32,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Djelatnici:
 
Mirjana Tičić, administrativna tajnica, broj telefona 031/618-163, broj sobe 19,
 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Marinela Krmpotić, administrativna tajnica, broj telefona 031/618-160, broj sobe 23,
 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Mario Filipović, referent za informatičke poslove, broj telefona 031/618-170, soba broj 31,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lidija Vuzem, čistačica, tel.broj: 618-160

 
 VAŽNIJI AKTI ODJELA:
 
Pravilnik o unutarnjem redu  Ureda Gradonačelnika („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/19)

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.