EnglishDeutschHrvatski

Prostorni plan uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 11/06.2/10. , 8/15., 8/17. i 1/18. - pročišćeni tekst

 

 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/15.)

Dokumentacija:


Napomena

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/15.) - ujedno su i pročišćeni tekst grafičkog dijela i odredbi za provođenje plana

 
 
 

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/17.) 

Dokumentacija:


 

NAPOMENA

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/17.) - ujedno su i pročišćeni tekst grafičkog dijela i odredbi za provođenje plana

Elaborat III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica sadrži samo odredbe za provedbu (tekstualni dio plana), obrazloženje i priloge. Grafički dio plana nije se mijenjao te se i nadalje primjenjuje grafički dio plana sadržan u elaboratu „II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica“.

Članak 8. stavak 2. Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica“ br. 8/17.)

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.