EnglishDeutschHrvatski

Na prijedlog  Povjerenstva za  provedbu Javnog natječaja za prijam kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI! – Faza II“, Gradonačelnik Grada Našica donio je

O D L U K U

o odabiru kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI! – FAZA II“ 

 

Odluku preuzmite ovdje

 

zazeli1

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D N A Š I C E

Gradonačelnik

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/141, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 18. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza 2“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0073, Broj poziva: UP.02.1.1.13, te članka 48. stavka 4. podstavka 30. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.-pročišćeni tekst, 2/18., 2/20. i 5/20., - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena -faza II”

“ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!” – FAZA 2

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Našice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se - važna si!” – faza II Grad Našice – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

rokovi teku od 31. srpnja 2020. godine do 17. kolovoza 2020. godine.

Dokumenti za preuzimanje:

Natječaj

Izjava zaposlenica za osposobljavanje

 

zazeli1 

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza 2

Projekt: „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! - faza 2“

Nositelj projekta: Grad Našice

Partneri na projektu:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek

  • Centar za socijalnu skrb Našice

Ukupna vrijednost projekta: 5.013.268.00 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.

Projektne aktivnosti:

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 12 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Tko su krajnji korisnici?

  • krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, kolovoz 2020. – veljača 2022.

- kontakt mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta:

Davor Pavlović

Mob: 099/388-1871

Administratori na projektu:

Bojana Bračun

Mob: 099/388-1872

 

Lucija Knežević

Mob: 099/494-4531

 Mob: 099/494-4530

 

Zajedno do fondova EU“

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Našice“

 

www.strukturnifondovi.hr strukturni fondovi

http://www.esf.hr/ esf

vidljivost 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.