EnglishDeutschHrvatski

Pretraži


 • Saziv 2. sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica

  https://www.nasice.hr/hr/vijesti-grad/5533-saziv-2-sjednice-dječjeg-gradskog-vijeća-grada-našica-2021.html
 • Jednostavna nabava – Radovi izgradnje mrtvačnice u Zoljanu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi...

  https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/305-postupci-nabave-javna-nabava/jednostavna-nabava/5531-jednostavna-nabava-–-radovi-izgradnje-mrtvačnice-u-zoljanu.html
 • Javna nabava – Radovi na proširenju infrastrukture u industrijskoj zoni u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na proširenju infrastrukture u industrijskoj zoni u Našicama. Izvode se radovi građenja građevine infrastrukturne namjene,...

  https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5530-javna-nabava-–-radovi-na-proširenju-infrastrukture-u-industrijskoj-zoni-u-našicama.html
 • Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Našica

  ...

  https://www.nasice.hr/hr/gradsko-vijece/potpredsjednici-gradskog-vijeca.html
 • Predsjednik Gradskog vijeća

  ...

  https://www.nasice.hr/hr/gradsko-vijece/predsjednica-gradskog-vijeca.html
 • Vijećnici Gradskog vijeća Grada Našica

  ...

  https://www.nasice.hr/hr/gradsko-vijece/clanovi-gradskog-vijeca.html
 • Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i pravne poslove

  Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i pravne poslove obavlja pravne, savjetodavne i administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela; poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje...

  https://www.nasice.hr/hr/upravna-tijela/upravni-odijeli/upravni-odjel-za-lokalnu-samoupravu-i-drustvene-djelatnosti.html
 • Javna nabava: Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici braće Radića u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javne rasvjete dijela Ulice braće Radića u Našicama na dionici od križanja s Ulicom Josipa Rohra do završetka...

  https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5517-javna-nabava-radovi-rekonstrukcije-javne-rasvjete-u-ulici-braće-radića-u-našicama.html
 • Godišnji financijski izvještaji

  Godišnji financijski izvještaji Grada Našica - Razina 22 Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu Bilješke za 2020. godinu (objavljeno 23.2.2020.) Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu Bilješke za 2019. godinu (objavljeno 24.2.2020.)...

  https://www.nasice.hr/hr/dokumenti/proracun-grada/godišnji-financijski-izvještaji.html
 • Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2021. godinu

  Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2021. godinu Odluka o odobravanju finacijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u...

  https://www.nasice.hr/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5525-objava-rezultata-javnog-natječaja-s-podacima-o-udrugama-i-programima-ili-projektima-kojima-su-odobrena-financijska-sredstva-i-odobrenim-financijskim-iznosima-za-2021-godinu.html
 • Jednostavna nabava – Radovi rekonstrukcije i dogradnje zone raskrižja ulica I.B.Mažuranić i D.Pejačević u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi...

  https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/305-postupci-nabave-javna-nabava/jednostavna-nabava/5518-jednostavna-nabava-–-radovi-rekonstrukcije-i-dogradnje-zone-raskrižja-ulica-i-b-mažuranić-i-d-pejačević-u-našicama.html
 • „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! - faza 2“

  Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza 2 P rojekt: „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! - faza 2“ Nositelj projekta: Grad Našice Partneri na projektu:...

  https://www.nasice.hr/hr/projekt-zazeli1/o-projektu.html
 • POZIV NA USMENO JAVNO NADMETANJE  radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrijevnog drveta i granjevine

  Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za prodaju pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrijevnog drveta i granjevine u vlasništvu Grada Našica putem Javnog nadmetanja, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav POZIV NA USMENO...

  https://www.nasice.hr/hr/vijesti-grad/5520-poziv-na-usmeno-javno-nadmetanje%20-radi-prodaje-pilanskih-trupaca-raznih-sortimenata,-više-metarskog-ogrijevnog-drveta-i-granjevine.html
 • Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak 18. veljače 2021. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu vijećnička pitanja gradonačelniku g. Josipu...

  https://www.nasice.hr/hr/vijesti-grad/5519-održana-30-sjednica-gradskog-vijeća-grada-našica.html
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa

  Na temelju članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), predstavnici Naručitelja daju slijedeću IZJAVU o nepostojanju sukoba interesa. Ne postoje gospodarski subjekti s kojima su Naručitelj i predstavnici...

  https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/izjave.html
 • Javna nabava: Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji dvorca Pejačević Velikoga u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova velike vrijednosti. Predmet nabave su građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji dvorca Pejačević Velikog u Našicama kao nepokretnog kulturnog dobra, prema uvjetima i...

  https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5459-javna-nabava-građevinski-radovi-na-sanaciji-i-rekonstrukciji-dvorca-pejačević-velikoga-u-našicama.html
 • Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu ulice B.Radića u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova na rekonstrukciji javne rasvjete dijela Ulice braće Radića u Našicama. Izvode se radovi na dionici od križanja s Ulicom Josipa Rohra do završetka obuhvata, odnosno...

  https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/304-prethodna-savjetovanja-cat/5506-prethodno-savjetovanje-radovi-rekonstrukcije-javne-rasvjete-u-dijelu-ulice-b-radića-u-našicama.html
 • Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini za predfinanciranje EU projekata

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 14/20.), Zakona o udrugama...

  https://www.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5514-javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2021-godini-za-predfinanciranje-eu-projekata.html
 • Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini za zbrinjavanje životinja

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Zakona o udrugama...

  https://www.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5513-javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2021-godini-za-zbrinjavanje-životinja.html
 • Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20), Zakona o udrugama...

  https://www.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5512-javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2021-godini.html

Rezultati 1 - 20 od 503

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.