EnglishDeutschHrvatski

 

Godišnji Plan natječaja 2019 Page 1
Godišnji Plan natječaja 2019 Page 2
Godišnji Plan natječaja 2019 Page 3
Godišnji Plan natječaja 2019 Page 4

 

 

 

Objava rezultata natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima u 2018. godini.

 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) i članka 11. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

Godišnji plan natječaja/javnih poziva

za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u 2018. godini

iz sredstava Proračuna Grada Našica

 

Redni broj

Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

(oznaka aktivnosti u proračunu)

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

Okvirni datum raspisivanja natječaja

 

Okvirni datum završetka natječaja

 

Okvirni datum za ugovaranje

 

 

Napomena

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini

30.000,00

do 7

01.01.2018. do 31.12.2018.

siječanj 2018.godine

veljača 2018. godine

do kraja ožujka 2018.godine

 

 

Upravni odjel za za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz područja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini

20.000,00

do 13

do 30. 11. 2018. godine

veljača 2018.godine

do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu

 

najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

 

 

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2018. godini

35.000,00 kn

do 10

01.01.2018.-31.12.2018.

siječanj 2018. godine

veljača 2018. godine

do kraja ožujka 2018. godine

 

 

 

 

 

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2018. godini

12.000,00 kn

do 8

do 30.11. 2018. godine

veljača 2018. godine

do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu

 

najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

 

 

 

 

 

 

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa Javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini

137.500,00 kn

do 25

01. 01.2018. – 31.12. 2018.

 

siječanj 2018. godine

 

 

veljača 2018. godine

do kraja ožujka 2018. godine

 

 

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini

 

75.000,00 kn

 

30

do 30. 11. 2018. godine

veljača 2018. godine

do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu

 

najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

 

 

 

 

Športska zajednica Grada Našica

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa Javnih potreba u športu Grada Našica u 2018. godini

1.200.000,00 kn

do 50

01. 01.2018. – 31.12. 2018.

siječanj 2018. godine

do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu

najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

 

Objavljuje Športska zajednica Grada Našica

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2018. godini

100.000,00 kn

30

do 30. 11. 2018. godine

veljača 2018. godine

do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu

 

najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

 

 
 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije

Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana)

255.000,00 kn

do 40

01. 01.2018. – 31.12. 2018.

siječanj 2018. godine

veljača 2018. godine

do kraja ožujka 2018. godine

 

 
 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana)

35.000,00 kn

30

do 30.11. 2018. godine

veljača 2018. godine

do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu

 

najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

 

 
 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije

Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih sredstava za 2018. godinu

269.010,00 kn

do 100

do 30.11. 2018. godine

veljača 2018. godine

 

do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2018. godinu

 

 

najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

 

 

 
 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije

Javni natječaj za prijavu programa i projekata nacionalnih zajednica

20.000,00 kn

do 5

01.01.2018. – 31.12. 2018.

veljača 2018. godine

ožujak 2018. godine

do kraja travnja 2018. godine

 

Godišnji plan izrađen je sukladno programima javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i športu, te programima i projektima organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Našica.

Ovaj Godišnji plan sadrži popis natječaja/javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva koje će u 2018. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati nadležna upravna tijela gradske uprave Grada Našica i Športska zajednica Grada Našica za financijske potpore na rok od 12 mjeseci.

Klasa: 007-02/18-01/01

Ur.broj: 2149/01-02/1-18-01

Našice, 9. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletć, mag.math.

 

Potkategorije

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.