PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA NAŠICA ZA 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022 I 2023 GODINU - > Preuzmi
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA NAŠICA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU - > Preuzmi
 PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA NAŠICA ZA 2020 I PROJEKCIJA ZA 2021 I 2022 GODINU - > Preuzmi
 PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA NAŠICA ZA 2019 I PROJEKCIJA ZA 2020 I 2021 GODINU - > Preuzmi