EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, sukladno članku 8. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  na području Grada Našica za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 6/20), objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2020. godinu.

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba br.1408/2013) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.).

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Našica za 2020. godinu za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta,

MJERA 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje,

MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,

MJERA 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica,

MJERA 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica,

MJERA 6. Potpore za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova,

MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla,

MJERA 8. Konzultantske usluge za projekte Programa ruralnog razvoja,

MJERA 9. Potpora za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

Obrazac izjava 1

Obrazac izjava 2

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.