EnglishDeutschHrvatski
Hide Main content block
Default Image
Četvrtak 15.10.2020.

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2020./2021

Grad Našice, raspisao je NATJEČAJ za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu…
 • Default Image
  Ponedjeljak 12.10.2020.

  Javna nabava: IT rješenja u turizmu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe. Predmet nabave je informacijska tehnologija za primjenu u turističkoj ponudi Našica i Valpova prema opisanom u tehničkim specifikacijama svake od grupa predmeta nabave, Planu nabave i projektnim elementima. Javna nabava se provodi u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog…
  108
 • tb 1
 • Default Image
  Utorak 25.08.2020.

  Ponuda za sporazumno osnivanje prava služnosti na nekretninama na području k.o. Donja Motičina.

  Ponuda za sporazumno osnivanje prava služnosti na nekretninama na području k.o. Donja Motičina. -> Dokument za skinuti
  271
 • Default Image
  Ponedjeljak 03.08.2020.

  Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2020. godinu

  Grad Našice, sukladno članku 8. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 6/20), objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2020. godinu. Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L…
  463
 • gradsko vijece 1
  Petak 24.07.2020.

  Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak 23. srpnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu nije bilo vijećničkih pitanja. Sjednici je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 14. točaka. Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa 25.…
  370
 • Default Image
  Ponedjeljak 20.07.2020.

  Javna nabava: Radne bilježnice za učenike osnovnih škola na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave su radne bilježnice i ostala pomoćna nastavna sredstva za školsku godinu 2020./2021. za učenike osnovnih škola na području Grada Našica, a podijeljen je na tri grupe: Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice Grupa 2: OŠ K.Tomislava Našice Grupa 3: OŠ I.B.Slovaka Jelisavac Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovnicima, prema grupama predmeta…
  339
 • Default Image
  Ponedjeljak 29.06.2020.

  Javna nabava: Usluge građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga velike vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a ovisno o grupi predmeta nabave pružaju se usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata, pristupnoj infrastrukturi, hortikulturnog uređenja te usluge vođenja projekta građenja kulturne baštine i pristupa objektima, sve prema Planu nabave i projektnim elementima.…
  369
 • Default Image
  Srijeda 24.06.2020.

  Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2020. godinu.

  Grad Našice na temelju članka 7. Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2020. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/20), objavljuje J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2020. godinu. Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o…
  807
 • Plakat za Popis poljoprivrede 2020
  Četvrtak 18.06.2020.

  Prijavite se za popisivače

  „ Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka. Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva. U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14.…
  631
 • Default Image
  Ponedjeljak 15.06.2020.

  Javna nabava: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu. Izvode se radovi na rekonstrukciji i dogradnji krovišta, instalacijama struje, vode, odvodnje, plina te sustava grijanja i hlađenja. Uz predmetnu rekonstrukciju i dogradnju samog objekta izvodit će se radovi na izgradnji pripadajućeg parkirališta i uređenja okoliša. Javna nabava radova se…
  348
 • Default Image
  Petak 05.06.2020.

  Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog doma i dogradnja vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije i dogradnje mjesnog doma i dogradnje vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu, u sklopu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje,…
  488
 • Default Image
  Ponedjeljak 01.06.2020.

  Prethodno savjetovanje: Usluge građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, usluga građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz…
  421
 • Default Image
  Četvrtak 30.04.2020.

  Javna nabava: Građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova velike vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima: uređenje pješačkih staza uz Dvorac Pejačević, uređenje Trga Izidora Kršnjavija te uređenje pješačke infrastrukture u središtu grada, prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi. Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta…
  536
 • Default Image
  Srijeda 29.04.2020.

  Prethodno savjetovanje: Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata u Našicama u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj…
  612
 • 1. mjere koronavirus
  Srijeda 01.04.2020.

  1. Mjere pomoći gospodarstvu i građanima Grada Našica

  S obzirom na trenutnu situaciju sa koronavirusom odlučio sam da je potrebno hitno pronaći modele pomoći građanima i gospodarstvenicima kako bismo zajednički prebrodili ovu epidemiju. Uvažavajući mjere Vlade RH sukladno ovlastima Grada Našica donijeli smo prve konkretne mjere pomoći kako bismo ublažili ekonomske poteškoće koje su ispred nas. Različita su razmišljanja o duljini trajanja epidemije, utjecajima na pojedine segmente gospodarstva, ali smo u komunikaciji uvažavajući prijedloge obrtnika…
  1619
 • obavijest 2
 • tb 1
 • tb 1
  Subota 21.03.2020.

  3. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus

  3. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus PDF
  1399
 • tb 1
  Petak 20.03.2020.

  2. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus

  ODLUKA CIVILNE ZAŠTITE 2. PRIOPĆENJE PDF STRANICA CIVILNE ZAŠTITE
  2008
 • Default Image
  Četvrtak 19.03.2020.

  Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice

  Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19 i 98/19), članka 21. stavka 3. Statuta Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice (Ur.broj: 128/2019) te članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica» broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 2/18) Gradsko vijeće Grada Našica r a s p i s u j e J A V N I N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice…
  742
 • tb 1
 • sjednica1
  Petak 13.03.2020.

  ODRŽANA 22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U četvrtak 12. ožujka 2020. godine s početkom u 17,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
  1332
 • Odluka szožera CZ OBŽ 002 Page 1
  Četvrtak 12.03.2020.

  Odluka Stožera Civilne Zaštite

  Sve što trebate znati o zaštiti od koronavirusa https://www.koronavirus.hr/ https://civilna-zastita.gov.hr/
  2683
 • Default Image
  Utorak 10.03.2020.

  Odluka o utvrđivanju prijedloga Liste prvenstva

  Na temelju članka 17, stavka 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica" broj 7/19.), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2020. godine donosi sljedeću ODLUKU o utvrđivanju prijedloga Liste prvenstva Preuzimanje dokumenata: -ODLUKA -LISTA PRVENSTVA
  1571
 • tb 1
 • Default Image
  Srijeda 26.02.2020.

  Javna nabava – Opskrba električnom energijom

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica. Naručitelj provodi postupak "zelene" javne nabave i zahtijeva da najmanje 50% ukupne električne energije koju će isporučiti opskrbljivač mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv."zelena energija"). Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna) prema…
  429
 • Default Image
  Petak 21.02.2020.

  Prethodno savjetovanje: Građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, građevinskih radova na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj…
  285
 • Default Image
  Četvrtak 20.02.2020.

  Javna nabava – Radovi rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije zgrade matvačnice u Našicama, a uključuju armiranobetonske radove nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox…
  462
 • Default Image
  Četvrtak 20.02.2020.

  Javna nabava – Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu ulica B.Radića i Školske u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije prometne infrastrukture, oborinske odvodnje i javne rasvjete, uključivo: rekonstrukcija prometne infrastrukture: kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza Ulice B.Radića (od križanja s Ulicom I.Mažuranića do pješačkog prijelaza kod k.br.103) i kolnik, kolni ulazi, pješačka staza u Školskoj ulici u Našicama; oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića…
  311
 • Default Image
  Ponedjeljak 17.02.2020.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 46. Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  657
 • Default Image
  Ponedjeljak 17.02.2020.

  Javni poziv za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 46. Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  545
 • Default Image
  Ponedjeljak 17.02.2020.

  Javni poziv za prijavu programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  347
 • Default Image
  Ponedjeljak 17.02.2020.

  Javni poziv za prijavu programa/projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  459
 • Default Image
  Ponedjeljak 17.02.2020.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih…

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  359
 • Default Image
  Ponedjeljak 17.02.2020.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2020. godini za…

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 46. Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  454
 • Default Image
  Utorak 11.02.2020.

  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 7.-16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/16.) i Zaključka…
  1133
 • Default Image
  Subota 08.02.2020.

  Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice Braće Radića i Školske ulice

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu ulice B.Radića i Školske ulice u Našicama. Radovi koji se izvode su: - rekonstrukcija prometne infrastrukture dijela Ulice Braće Radića (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) i Školske ulice (kolnik, kolni ulazi, pješačka staza) u Našicama - oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića sa spojem na postojeću oborinsku odvodnju - javna rasvjeta…
  603
 • Default Image
  Petak 07.02.2020.

  Radovi rekonstrukcije i snacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije i snacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama. Radovi koji se izvode su: armiranobetonski radovi nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox…
  427
 • Default Image
  Petak 07.02.2020.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2020. godini za zbrinjavanje…

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15,123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 46. Odluke o utvrđivanju…
  558
 • 3854 001 Page 1
  Utorak 04.02.2020.

  Javni poziv gradonačelnika za javna priznanja u 2020. godini

  Obrazac za podnošenje inicijativa možete skinuti ovdje
  481
 • Default Image
  Ponedjeljak 20.01.2020.

  JAVNI NATJEČAJ o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu

  Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Našica od 15.siječnja 2020. KLASA:370-01/20-01/03, URBROJ: 2149/01-02-01/20-1, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav raspisuje JAVNI NATJEČAJ o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu Javni natječaj možete preuzeti ovdje
  712
 • Default Image
  Ponedjeljak 20.01.2020.

  Novi račun Grada Našica

  NOVI RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE GRADA NAŠICA JE HR1823400091827800005, RAČUN JE OTVOREN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., 16. SIJEČNJA 2020. GODINE. NOVI RAČUN ZA UPLATU KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA JE HR6323400091511055395 , RAČUN JE OTVOREN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., 16. SIJEČNJA 2020. GODINE. Dosadašnji račun za redovno poslovanje HR1425000091827800005, kod Addiko bank d.d. Zagreb zatvorit će se dana 21. siječnja 2020. godine. Dosadašnji račun za uplatu komunalne…
  1902
 • tb 1
 • Default Image
  Petak 17.01.2020.

  Javni poziv za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 46. Odluke o…
  667
 • pos grad2
  Ponedjeljak 30.12.2019.

  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica

  Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.- pročišćeni tekst i 2/18.) i članka 1. i 2. Odluke o uključivanju Grada Našica u program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/19) gradonačelnik Grada Našica dana 28.studenog 2019. godine objavljuje
  2067
 • 21sjednicaA2
  Nedjelja 29.12.2019.

  Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U petak 27. prosinca 2019. godine s početkom u 16,00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
  2052
 • sjednicagv2019 1a
 • Default Image
  Petak 06.12.2019.

  Javna nabava: Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na rekonstrukciji i uređenju sportskih igrališta u Parku u Našicama i građevinski radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste s parkiralištem i biciklističko-pješačkom stazom u Našicama, prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi. Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta "Parkovni…
  662
 • Default Image
  Ponedjeljak 02.12.2019.

  Javna nabava: Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predmet nabave su radovi održavanja prometnica s asfaltnim zastorom i održavanje horizontalne signalizacije te održavanje prometnica s tucaničkim zastorom uključivo održavanje cestovnog pojasa, sukladno odredbama…
  622
 • Default Image
  Petak 29.11.2019.

  Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, po grupama, građevinskih i elektrotehničkih radova na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Prije pokretanja otvorenog postupka…
  734

Youtube Grad Našice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice
lag1b ipa1b

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona
koronavirus grad 2

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.