EnglishDeutschHrvatski

Pretraži


 • Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2019./2020. godinu

  Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 2. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine, u t v r d i l o j e L I S T U...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5327:lista-kandidata-za-dodjelu-stipendije-grada-našica-za-studijsku-2019-2020-godinu&catid=249&lang=hr&Itemid=1273
 • Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u PROGRAMU ADVENT U NAŠICAMA 2019. GODINE

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5326:javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-programu-advent-u-našicama-2019-godine&catid=273&lang=hr&Itemid=1247
 • Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD NAŠICE GRADONAČELNIK Temeljem članka 35.st. 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine «,br. 91/96.,68/96.,137/99.,22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06.,...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4748:natječaj-za-prodaju-građevinskog-zemljišta-u-industrijskoj-zoni&catid=275&lang=hr&Itemid=1187
 • Proračun i projekcije proračuna

  2019. godina: Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu Dokument Dokument - Službeni glasnik Grada Našica broj 6/19. Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4685:proracun-i-projekcije-proracuna&catid=268&lang=hr&Itemid=1294
 • Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju i provedbi javnog poziva za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2019. godini za zbrinjavanje životinja

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5324:odluku-o-izmjeni-odluke-o-raspisivanju-i-provedbi-javnog-poziva-za-prijavu-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2019-godini-za-zbrinjavanje-životinja&catid=273&lang=hr&Itemid=1247
 • Sredstva odobrena udrugama putem javnog poziva u 2019. godini

  Tablica za sklopljene ugovore - 30.09.2019. Tablica za sklopljene ugovore - 30.06.2019. Tablica za sklopljene ugovore - 31.03.2019.

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5325:sredstva-odobrena-udrugama-putem-javnog-poziva-u-2019-godini&catid=294&lang=hr&Itemid=1395
 • Ostali dokumenti

  OBJAVE - Akcijski plan 2015.-2016. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. - aktivnost 16. U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Akcijskim planom za...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4710:ostali-dokumenti&catid=278&lang=hr&Itemid=1252
 • Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav

  Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav obavlja sljedeće: poslove vezane uz provođenje programa poticanja gospodarstva, te malog i srednjeg poduzetništva; poslove organiziranja sajmova i stručnih skupova iz područja poljoprivrede, malog i...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4673:upravni-odjel-za-gospodarstvo-i-komunalni-sustav&catid=265&lang=hr&Itemid=1279
 • Izvještaj o izvršenju Proračuna

  2019. godina - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2019. godine PDF EXCEL 2018. godina - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2018. godinu PDF EXCEL - Polugodišnji izvještaj o izvršenju...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4686:izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna&catid=268&lang=hr&Itemid=1295
 • ODRŽANA 18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U ponedjeljak 21. listopada 2019. godine s početkom u 17,00 sati održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5322:održana-18-sjednica-gradskog-vijeća-grada-našica&catid=249&lang=hr&Itemid=1273
 • In memoriam - Stjepan Pintarić

  Na komemoraciji preminulom Stjepanu Pintariću istaknuto je kako nas napušta ponosni Hrvat i veliki čovjek koji je iznad svega volio Hrvatsku i svoj grad.

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5323:in-memoriam-stjepan-pintarić&catid=249&lang=hr&Itemid=1273
 • Javna nabava: Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu – ponovljeni postupak

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi ponovljeni otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5314:javna-nabava-građevinski-radovi-na-posjetiteljskim-sadržajima-i-uređenju-posjetiteljske-infrastrukture-u-parkovima-u-našicama-i-valpovu-–-ponovljeni-postupak&catid=297&lang=hr&Itemid=1253
 • Prostorni plan uređenja Grada Našica

  Prostorni plan uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 11/06. , 2/10. , 8/15 ., 8/17. i 1/18. - pročišćeni tekst ) II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/15 .)...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4700:prostorni-plan-uredenja-grada-nasica&catid=279&lang=hr&Itemid=1185
 • Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu – ponovljeni postupak

  Grad Našice priprema provedbu ponovljenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, po grupama, građevinskih i ostalih radova na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu u sklopu...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5313:građevinski-radovi-na-posjetiteljskim-sadržajima-i-uređenju-posjetiteljske-infrastrukture-u-parkovima-u-našicama-i-valpovu-–-ponovljeni-postupak&catid=304&lang=hr&Itemid=1253
 • Javna nabava- Radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade  u Ulici braće Radić 188 u Našicama

  Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade u Ulici braće Radić 188 u Našicama. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5307:radovi-rekonstrukcije-i-dogradnje-zgrade-%20u-ulici-braće-radić-188-u-našicama&catid=297&lang=hr&Itemid=1253
 • Poziv na prezentaciju Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5311:poziv-na-prezentaciju-programa-društveno-poticane-stanogradnje-pos&catid=249&lang=hr&Itemid=1273
 • Plan javne nabave

  Plan javne nabave za 2019. godinu: Na temelju članka 28., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), članaka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4745:plan-javne-nabave&catid=256&lang=hr&Itemid=1256
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  Na temelju članka 28., stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) i članka 10., stavka 1., točke 9. Zakona o pravu...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4746:registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporazuma&catid=256&lang=hr&Itemid=1257
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

  Izvešće o visini troškova izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina u Gradu Našicama i načinu njihovog trošenja Saziv konstituirajuće sjednice Vijeća slovačke nacionalne manjine Grada Našica Saziv konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5267:izbori-za-članove-vijeća-i-predstavnike-nacionalnih-manjina&catid=323&lang=hr&Itemid=1493
 • Program društveno poticane stanogradnje – POS

  Grad Našice uključuje se u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz poticaj javnih sredstava...

  http://www.nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5309:program-društveno-poticane-stanogradnje-–-pos&catid=324&lang=hr&Itemid=1498

Rezultati 1 - 20 od 433

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.