Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Našica utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA NAŠICA

Našice, 26. svibnja 2017. godine u 14:40h

 

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Našica utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

Našice, 25. svibnja 2017. godine

 

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Našica je utvrdilo, prihvatilo i objavilo Pravovaljane Kandidacisjke liste za izbor članova Gradskog vijeća, te Zbirnu listu pravovaljanih Kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Našica.
 
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Našica je utvrdilo, prihvatilo i objavilo Pravovaljane Kandidature za izbor  Gradonačelnika Grada Našica, te Zbirnu listu pravovaljanih Kandidatura za izbor Gradonačelnika Grada Našica.
 

 


Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora

Izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno općinskih načelnika iz reda hrvatskog naroda raspisuje Vlada Republike Hrvatske.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

(čl. 5. i čl. 6. st. 1. i st. 2. Zakona o lokalnim izborima)

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Lokalni izbori

Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.