EnglishDeutschHrvatski
grad3

U četvrtak, 5. listopada 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanje gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici: gosp. Vjekoslav Mahovlić (Most), gosp. Josip Matek, dipl.oec. (HDZ) te gosp. Ivan Keglević (HDZ).

Sjednici je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

grad2

Predsjednik Grasdkog vijeća, gosp. Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., izvijestio je vijećnike Gradskog vijeća Grada Našica o dostavljenoj obavijesti o promjeni stranačke pripadnosti vijećnice gđe. Melite Šoštarec, te izvijestio da vijećnica od ove sjednice u Gradskom vijeću Grada Našica djeluje kao nezavisna vijećnica. Također je izvijestio kako je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dostavila Odluku o osnivanju Kluba vijećnika HDZ-a, osnovanog prema odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 15. točaka.

grad1

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica. Sve točke predviđenog dnevnog reda za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica donešene su jednoglasno, pa je tako redom jednoglasno donešen Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2016./2017. godinu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Našičkog parka d.o.o. Našice za 2016. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Osijek, o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Našica za 2016. godinu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2017. godine, Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu, Odluka o zaduživanju Grada Našica u 2017. godini, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Našica 2013. - 2016. godine, Zaključak o odobravanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2018. godinu, Odluka o pokretanju postupka biranja članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica i njihovih zamjenika, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Našica, Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica, Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda te Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.