Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.) i članka 33. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica na 2. sjednici, održanoj 6. srpnja 2017. godine, donijelo jeNa temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.) i članka 33. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica na 2. sjednici, održanoj 6. srpnja 2017. godine, donijelo je
 
O D L U K U o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica
 
 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.