EnglishDeutschHrvatski
vijece1
U četvrtak, 22. prosinca 2016. godine s početkom u 18,00 sati održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu  pitanja za  gradonačelnika Grada Našica, mr. Krešimira Žagara, dipl.ing. postavili su vijećnici Krunoslav Jurišić dipl.ing., (nezavisni vijećnik), Stjepan Bosak (HDSSB) i Darko Demeterfi, dipl.ing. (HNS).

Sjednici je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red.

vijece2

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sve točke dnevnog reda i to: Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2016. godini, Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2016. godini, Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2016. godini, Analizu stanja sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) na području Grada Našica u 2016. godini, Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2016. godini, Proračun Grada Našica za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2017. godini, Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2017. godini, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2017. godini, Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2017. godini, Plan rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2017. godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2017. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini, Program utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu, Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2017. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju otvorenog javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama, Odluku o radnom vremenu u ugostiteljskoj  djelatnosti na području Grada Našica i Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Našica.

vijece3

Na kraju sjednice predsjednik Vijeća, g. Josip Miletić, mag.math., zahvalio se svim vjećnicima na uspješnom radu u protekloj godini, te čestito Božić i poželio uspješnu Novu 2017. godinu. 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
program dana grada 1a
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.