EnglishDeutschHrvatski
sjednica1

U srijedu, 26. listopada 2016. godine s početkom u 17,00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja za  gradonačelnika Grada Našica, mr. Krešimira Žagara, dipl.ing. su postavili su vjećnici: g. Stjepan Bosak (HDSSB), gđa. Darija Vlajnić, prof. (HDSSB), g. Hrvoje Šimić, dr.med. (HDSSB), g. Alan Šikić (HDSSB) i g. Darko Demeterfi, dipl.ing. (HNS).

sjednica2

Sjednici je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red s ukupno 13 točaka.

sjednica4

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sve točke dnevnog reda i to:  Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, Zaključak o odobravanju Programa rada  i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2016. godine, Izmjene i dopunu Proračuna Grada Našica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Našica, Odluku o donošenju Stretegije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Našica za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica na korištenje organizacijama civilnog društva, Odluku o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica, Odluku o prihvaćanju ponude tvrtke „Nobilis“ d.o.o. iz Antunovca za održavanje okomite prometne  signalizacije i cestovne opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Našica na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Odluku o davanju suglasnosti  na sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama radi korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme broj: T431-914/2016, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Našica za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Našica i stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Šipovac“ Našice.

sjednica5

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.