Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI POZIV

Za iskaz interesa za organizaciju i provedbu

PROGRAMA ADVENTA U NAŠICAMA 2017. GODINE

 

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa za organizaciju i provedbu programa Advent  u Našicama 2017. godine, na lokaciji grada Našica.

 

Javni poziv pročitajte i preuzmite OVDJE! - PDF

Obrazac opisa programa i/ili projekta - DOC

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - DOC

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.