Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja

i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15),Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/17.), Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

 

Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih sredstava za 2017. godinu

 


Grad Našice poziva udruge na području mjesnih odbora Grada Našica, da prijave programe/projekte koji su usmjereni na organiziranje izvanrednih aktivnosti u toku godine, za nabavu opreme za rad udruge, za organiziranje obilježavanja tradicionalnih smotri, obljetnica udruga, izdavanje monografija i sl., kao i za realizaciju društveno korisnih projekata.

 

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Javni poziv za prijavu programa i projekata

Upute za prijaviteljima

Obrazac opisa programa ili projekta

Zaključak o odobravanju

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popis priloga

Obrazac procjene

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Financijsko izvješće

Obrazac opisnog izvještaja programa

Obrazac provjere

 

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.