EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu ulice B.Radića i Školske ulice u Našicama. Radovi koji se izvode su:

- rekonstrukcija prometne infrastrukture dijela Ulice Braće Radića (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) i  Školske ulice (kolnik, kolni ulazi, pješačka staza) u Našicama

- oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića sa spojem na postojeću oborinsku odvodnju

- javna rasvjeta dijela Ulice Braće Radića i javna rasvjeta Školske ulice u Našicama.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).
 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.