EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu. Izvode se radovi na rekonstrukciji i dogradnji krovišta, instalacijama struje, vode, odvodnje, plina te sustava grijanja i hlađenja. Uz predmetnu rekonstrukciju i dogradnju samog objekta izvodit će se radovi na izgradnji pripadajućeg parkirališta i uređenja okoliša.

Javna nabava radova se provodi u sklopu Mjere 7.: "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjera 7.4.: "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", Tip operacije 7.4.1.: "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu". Ulaganje se provodi unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a sufinancira se sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Provedbom ovog projekta ostvarit će se postavljeni cilj koji se odnosi na sanaciju i modernizaciju postojećeg objekta i dogradnju novog objekta, vatrogasnog doma, uz postojeći objekt. Time će se doprinijeti podizanju kvalitete te revitalitzaciji društvenog i kulturnog života kroz omogućavanje raznovrsnih javnih, društvenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 14. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilozi

 

Odgovori na upite

Obavijest o Izmjeni 1 Dokumentacije o nabavi

Obavijest o izmjeni 2 Dokumentacije o nabavi

Odgovori 2 na upite

Obavijest o izmjeni 3 Dokumentacije o nabavi

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Prilozi

Odluka o odabiru

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.