EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave je projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića "Urbarija" u Našicama: usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju dječjeg vrtića s jaslicama i pratećim sadržajima u Ulici Zlatka Balokovića, za izgradnju spojne šetnice između ulica Zlatka Balokovića i Antuna Mihanovića te za izgradnju parkirališnih mjesta i pristupnih staza.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i svim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Kompletan idejni projekt dostupan je u EOJN RH i u sjedištu naručitelja. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektroničkog oglasnika javne nabave do 7. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

    Dokumentacija o nabavi

    Projektni zadatak

    Troškovnik

    Lokacijska dozvola

    Idejni projekt

     Izmjena Dokumentacije o nabavi

     Odgovori na upite

    Izmjena 2 Dokumentacije o nabavi

    Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

    Odluka o odabiru

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.