Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Gradonačelnik Grada Našica donosi Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova
 
 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Lokalni izbori

Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.